Overview of key projects 2019

ENG > RUS 67211 words – Voltage Regulator Relay for Voltage Control & Transformer Monitoring - User guidance, Installation and Commissioning
ENG > RUS 49746 words – Fluid sampling and control systems application guide
ENG > RUS 41281 words – Document Management in the Cloud
ENG > RUS 38132 words – Nitric Acid Production Plant Operation Manual
ENG > RUS 30750 words – Bank capital adequacy in relation to its risk profile assessment
ENG > RUS 29266 words – Nitric Acid Production Plant Commissioning Manual
ENG > RUS 26260 words – Coherent, Solid State Radar Operation Manual; Warnings and Safety Instructions
ENG > RUS 26192 words – Remote Radio Control Airtraffic Management System Operation Manual
ENG > RUS 25540 words – Coherent, Solid State Radar Operation Manual; Warnings and Safety Instructions
ENG > RUS 23926 words – Expansion Joint Technology: Data sheets, Operation, Maintenance and Repair Procedures
ENG > RUS 22500 words – Bank risk management supervisory, examination and assessment approaches
ENG > RUS 21728 words – Automaker vehicle dealer operating standards
ENG > RUS 21598 words – European Court of Human Rights: European Convention - Right to a fair trial
ENG > RUS 21075 words – Hydraulic fail-safe dual spring disc brake installation and operation manual
ENG > RUS 17430 words – Coherent, Solid State Radar Operation Manual; Warnings and Safety Instructions
ENG > RUS 15255 words – Dairy deminaralization by electrodialysis unit – Operating instructions
ENG > RUS 15065 words – Driver Seat Mainteance Manual
ENG > RUS 14976 words – Document Flow Management and Scanning Software
ENG > RUS 12840 words – Plant Inspection Instructions and Quality Control
ENG > RUS 12575 words – Bank capital adequacy in relation to its risk profile assessment
ENG > RUS 11183 words – Document Flow Management and Scanning Software
ENG > RUS 11059 words – Advanced aircraft flight training, design, avionics development and training
ENG > RUS 10325 words – Webové stránky - prodejce chladících zařízení, ventilátorů
ENG > RUS 9251 words – Newsroom Production System
ENG > RUS 9025 words – Insolvency arbitration proceedings
ENG > RUS 8112 words – Fabrication technical characteristics of equipment for reconstruction of a polar crane
ENG > RUS 7835 words – Driver's seat repair manual and user manual
ENG > RUS 7800 words – Bank licensing policy and methodology
ENG > RUS 7175 words – Hydraulic fail-safe dual spring disc brake installation and operation manual
ENG > RUS 7088 words – Договор поставки системы двухтопливного режима работы дизельного двигателя
ENG > RUS 6470 words – A global initiative to reimagine how knowledge and learning can shape the future of humanity and the planet
ENG > RUS 6446 words – Sales and Purchase Agreement
ENG > RUS 6370 words – Global Corporate Policy
ENG > RUS 6300 words – Protokoly, specifikace léku
ENG > RUS 6213 words – Hydraulic fail-safe dual spring disc brake installation and operation manual
ENG > RUS 6031 words – Medication package leaflet: information for the user
ENG > RUS 5850 words – Interest Rate Risk in the Banking Book
ENG > RUS 5736 words – General Cooperation Agreement
ENG > RUS 5724 words – Air Traffic Control Equipment Documentation
ENG > RUS 5528 words – Staffing Agreement
ENG > RUS 5310 words – Nuclear Power Plant Refurbishment of the Rod Control System
ENG > RUS 5105 words – Urea Plant Material Requisition for HVAC equipment
ENG > RUS 4792 words – Manufacturing Automation Collaborative Robots Integration
ENG > RUS 4680 words – Universal GSM communicator and controller specifications
ENG > RUS 4438 words – Interactive Flat Panel E-Learning Board User Manual
ENG > RUS 4050 words – Bank capital adequacy in relation to its risk profile assessment

ENG > UKR 13765 words – Medicine Application Risk Minimisation Measures
ENG > UKR 9800 words – Webové stránky - prodejce chladících zařízení, ventilátorů
ENG > UKR 7000 words – Pipe coupling product catalogue
ENG > UKR 6044 words – Vehicle Infotainment System Operation Manual
ENG > UKR 5681 words – Operation Manual Shut Off and Control Damper

GER > RUS 36043 words – Dokumentationen der Zulieferbaugruppen (Maschinenaufbau und technische Daten)
GER > RUS 22384 words – Agrarbedarf Blätterkataloge
GER > RUS 21770 words – Training CNC-Programmierung HMI Operate
GER > RUS 11221 words – 4-Axis Machining Center Operator Manual
GER > RUS 10277 words – Farming Product Catalogue
GER > RUS 7213 words – Betriebs- und Montageanleitung Getriebekompressor
GER > RUS 7016 words – UV Aushärteanlage Bedienungsanleitung (Robotics)
GER > RUS 6580 words – Das sächsische Schulsystem. Chancen für alle.
GER > RUS 6540 words – Loading station operation instructions
GER > RUS 6358 words – Planetengetriebe-Rohrmühlengetriebe

CZE > RUS 43823 words – Učebnice ekonomiky a reklamy
CZE > RUS 18262 words – Montáž jeřáb - Všeobecné pokyny
RUS > ENG 12577 words – Annual Financial Performance Results Comparative Analysis
RUS > ENG 11007 words – Pressure Vessels Safety Case Study
RUS > ENG 8051 words – Employee Renumeration and Incentive Program
RUS > ENG 7361 words – Methodology for determining whether sale prices comply with the market level for tax purposes
RUS > ENG 6550 words – Dohoda mezi dodavatel a kupujícím
CZE > RUS 8975 words – Reklamní články pro obchodní centrum
CZE > RUS 8375 words – Centrum kultury a vzdělávání Blatná
CZE > RUS 6750 words – Reklamní články pro obchodní centrum
CZE > RUS 6641 words – Diskový podmítač - návod k použití (Дисковый лущильник - руководство по эксплуатации)
CZE > RUS 6225 words – Stropní chlazení - technický manuál
CZE > RUS 5450 words – Všeobecné obchodní podmínky holdingové společnosti
CZE > RUS 9614 words – Antisemitismus ve střední Evropě po první světové válce
CZE > RUS 4800 words – Farmakovigilanční smlouva

CZE > UKR 28107 words – Výrobní návodka - Nákladové středisko/linka
CZE > UKR 10846 words – Výrobní návodka - BOZP
CZE > UKR 6397 words – Tematický plán pro školení řidičů
CZE > UKR 6296 words – Popis kalibraci a seřízení stroje na výrobu zámků
CZE > UKR 5030 words – Školení pro externí firmy – BOZP chemické latky

English

Služba:

Overview of key projects

CZE > UKR 79395 words Metodika identifikace analýzy a hodnocení rizik BOZP
CZE > UKR 34800 words Příručka pro školení zaměstnanců vedoucími zaměstnanci
CZE > UKR 21647 words Jádrování a křídlování lan
CZE > UKR 21325 words Pozitronová emisní tomografie
CZE > UKR 16625 words Průvodce pro rodiče dětí s odlišným mateřským jazykem pro Základní školy
CZE > UKR 15458 words Provozní řád shromaždiště odpadů materiálu k recyklaci a zpětného odběru
CZE > UKR 12716 words Akt o škodě

CZE > UKR 105325 words Překlady - Mladý zdravotník
CZE > UKR 33423 words Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CZE > UKR 14691 words Příprava a výroba kabelů
CZE > UKR 14669 words Zkoušky z češtiny
CZE > UKR 14529 words Výrobní návodka elektrospotřebičů
CZE > UKR 14312 words Svařování středového sloupu
CZE > UKR 13973 words Lisovna - Obsluha vulkanizačních lisů
CZE > UKR 12941 words Návody k obsluze montážních linek
CZE > UKR 11626 words Electronic Machinary Manufacturing Process Standards

CZE > RUS 20817 words Prevence nehod způsobených neočekávanými pohyby nebo různými druhy uvolněné energie v nebezpečných zónách stroje nebo zařízení.
CZE > RUS 11436 words Technická specifikace vodovodních baterie
CZE > RUS 11225 words Sociální zabezpečení a služby pro cizince
CZE > RUS 9495 words Webové stránky hotelu
CZE > RUS 7366 words Vstupní školení BOZP PO
CZE > RUS 7249 words Inovace v oblasti diagnostiky, systémů, automatického vedení vozidel
CZE > RUS 6269 words Výrobní návodka
CZE > RUS 5600 words Doklady k certifikatu
CZE > RUS 5550 words Dotazník pro hodnocení spokojenosti zaměstnanců
CZE > RUS 5497 words Technická specifikace zařízení určené pro zkoušení leteckých kol metodou vířivých proudů

ENG > RUS 41897 words Redundant I/O System Specifications
ENG > RUS 24731 words Due Diligence Report
ENG > RUS 14700 words Waiver of Branding and Marking Requirements
ENG > RUS 10625 words Quarterly Credit Industry Report
ENG > RUS 9362 words CEO Event 2020 Profiles and Policy
ENG > RUS 8937 words Farming Machinery Manufacturer - Promotional Movie
ENG > RUS 5688 words HVAC Equipment Specifications
ENG > RUS 5627 words Aircraft Engine Operations Best Practices

ENG > RUS 67211 words – Voltage Regulator Relay for Voltage Control & Transformer Monitoring - User guidance, Installation and Commissioning
ENG > RUS 49746 words – Fluid sampling and control systems application guide
ENG > RUS 41281 words – Document Management in the Cloud
ENG > RUS 38132 words – Nitric Acid Production Plant Operation Manual
ENG > RUS 30750 words – Bank capital adequacy in relation to its risk profile assessment
ENG > RUS 29266 words – Nitric Acid Production Plant Commissioning Manual

CZE > RUS 19070 words - Provozné bezpečnostní přepisy chemické vyroby
CZE > RUS 15500 words - Všeobecné obchodní podmínky elektronického mýtného a dálničních poplatků
CZE > RUS 12875 words - KNIHA STANDARDŮ: Klíčové hodnoty společnosti, Zdraví a bezpečnost
CZE > RUS 10800 words - Letiště - lokalizace webovýc stránek
CZE > RUS 10000 words - Denní úklid a údržba licích strojů a forem
CZE > RUS 9650 words - Metodologie: Sběr farmakovigilančních dat
CZE > RUS 9338 words - Typový návrh odpočívek na dálnicích

ENG RUS 31600 words - Probes / Vaporizers Start-Up, Operation And Maintenance Manual
ENG RUS 30206 words - Nutric Acid Production Plant: Steel Structures Standars
ENG RUS 29763 words - Nutric Acid Production Plant: General Specifcations: Earth works, Construction Works
ENG RUS 27500 words - Turbine Installation, Operation, Maintenance Manual
ENG RUS 27363 words - Nutric Acid Production Plant: Main Hazard and Operability Analysis
ENG RUS 25637 words - Nitric Acid Production Plant: Electrical Equipment, Switchgears, Power systems

CZE RUS 27050 words - Polohovatelné nemocniční lůžko specifikace
CZE RUS 27050 words - Polohovatelné nemocniční lůžko specifikace
CZE RUS 21850 words - Sociální Problematika / Domácí Násilí
CZE RUS 9625 words - Návod na použití a technický popis aktivního antidekubitního systému
CZE RUS 8581 words - Zdravotní pojištění cizinců
CZE RUS 8350 words - Návod na použití a technický popis aktivního antidekubitního systému
CZE RUS 5666 words - Návod k instalace zařízení
CZE RUS 5550 words - Aprobační zkouška

ENG -> RUS    11403    words    -    Ammonia and Urea Plant - Preliminary Operating Instructions
ENG -> RUS    11395    words    -    Основные условия продажи доли в компании
ENG -> RUS    7992    words    -    Результаты встречи и подписание договора
ENG -> RUS    7972    words    -    Acceptance Agreement
ENG -> RUS    7767    words    -    Operating instructions of an electric actuator “Heavy Duty”
ENG -> RUS    7684    words    -    Amonia plant design specifications

CZE -> RUS 10893 words - ZNALECKÝ POSUDEK Stanovení hodnoty nehmotných aktiv
CZE -> RUS 9756 words - Manual pro odborníky systému topení
CZE -> RUS 6797 words - Dodávky komplexních technologických a procesních celků pro potravinářský a farmaceutický tyrh
CZE -> RUS 6644 words - Popis stolního polohovadla s výškou pracovní deskou 
CZE -> RUS 6250 words - Návod na montáž a údržbu zařízení
CZE -> RUS 5872 words - Pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců

CZE -> ENG 7508 words - Najemni smlouva
CZE -> ENG 2296 words - Recovery deduplication storage solution
    
    
CZE -> RUS 21879 words - Molekulárně-genetické vyšetření
CZE -> RUS 18410 words - Molekulárně-genetické vyšetření
CZE -> RUS 14216 words - Client console and billing modes
CZE -> RUS 12625 words - Web časopis
CZE -> RUS 11630 words - Promotional materials for a hospital
CZE -> RUS 8511 words - Z historie budov mesta
CZE -> RUS 7983 words - Promotional materials for a hospital

We have experience translating for the following companies:

Firmy

About us

Since 2002, we have been specializing in performance of first-rate translation, interpreting and localization projects, ensuring terminological consistency, expedient turnaround time and document formatting at very competitive rates.

We work very hard to establish long-term cooperation with every customer in order to learn the customer's terminology and to deliver the highest quality of translation, interpretation and localization projects.